Հակամանրէային դեղերի կիրառման մշտադիտարկման և գնահատման համակարգի մշակումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.21 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Ն․Վարդանյանի կարծիքը
Լ.Ն․Վարդանյան (1.49 MB)
Ընդդիմախոս Է.Ա․Ամրոյանի կարծիքը
Է.Ա․Ամրոյան (1.12 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Ղազարյան (267.27 KB)