Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը Ռուսաստանի Դաշնությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ռ.Գ.Խանդանյանի կարծիքը
Ռ.Գ.Խանդանյան (938.4 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Մ.Ձիձոևի կարծիքը
Ռ.Մ.Ձիձոև (1.71 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Զ.Ջանդուբաև (688.87 KB)