Ծատուրյան Հայկ Արթուրի

Ընթացիկ պաշտոնը

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության իրավական ապահովման և միջազգային պայմանագրերի վարչության օրենսդրության կատարելագործման բաժնի գլխավոր իրավաբան, Հայ-Ռուսական համալսարան, Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ, Սահմանադրական և քաղաքային իրավունքի ամբիոն