Սարգսյան Լիլիթ Խաչատուրի, ՀոգեբանականԳիտությունների թեկնածու