Բանկային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (532.38 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ.Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ.Մնացականյան (396.46 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Գ.Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Գ.Հակոբյան (937.64 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Շահինյան (656.18 KB)

2019

Մերժված
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Բանկային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝ Վլադիմիր Հարությունյան

Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (Ը.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ` Աշոտ ՄաթևոսյանՆաիրի Վարդապետյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 31.01.2019

Կարգավիճակ՝ Մերժում խորհրդում