Երվանդ Օտյան. կյանքը և գործը

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1995

Հաստատված