Ընտանեկան դաստիարականության հիմնահարցը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Վերադարձ խորհուրդ
Պաշտպանություն
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Մանուկյան (288.8 KB)