Խորքային բազմագործակալ ամրապնդմամբ ուսուցման արդյունավետ մեթոդների մշակում և գնահատում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Կ. Շուքուրյանի կարծիքը
Ս.Կ. Շուքուրյան (738.9 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Հ. Խաչատրյանի կարծիքը
Հ.Հ. Խաչատրյան (111.88 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.64 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Սամվելյան (891.06 KB)