Օտար լեզուների 009 մասնագիտական խորհուրդ ստեղծելու վերաբերյալ

Ղեկավարվելով <<Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին>>ՀՀ օրենքի 15.2 հոդվածի 1-ին կետով, <<ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի>>15-րդ և 16-րդ կետերով և <<ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության>> 11-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝

1. Երևանի պետական համալսարանում ստեղծել Օտար լեզուների 009 մասնագիտական խորհուրդ:

2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ

 Ժ.02.07 – Ռոմանագերմանական լեզուներ /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով՝

Ազգանուն, անուն հայրանուն

Գիտական աստիճանը                

Թվանիշը խորհրդում

1. Երզնկյան Ելենա Լևոնի

    /նախագահ/

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.07

2. Վարդապետյան Զարուհի Համլետի

   /գիտքարտուղար/

բան. գիտ. թեկնածու

Ժ.02.07

3. Բարլեզիզյան Արամ Կարապետի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.07

4. Թովմասյան Հրանուշ Ժորայի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.07

5. Կնյազյան Աննա Տարիելի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.07

6. Սիմոնյան Արմինե Արամի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.07

7. Հարությունյան Նարինե Լևոնի

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.07

 8. Ղազարյան Գրիգոր Արտեմի

բան. գիտ. թեկնածու

Ժ.02.07

 9. Վելյան Կարեն Արմիկի

բան. գիտ. թեկնածու

Ժ.02.07

3. Օտար լեզուների 009 խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

 

 

Հիմք՝ ԵՊՀ-ի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանի 13. 05.2020 թ. հ. 01/464 հայտը: