Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի արգելակման մոլեկուլային մեխանիզմների հետազոտություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (606.79 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Անտոնյանի կարծիքը
Ա.Անտոնյան (549.51 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ավագյանի կարծիքը
Հ.Ավագյան (631.31 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Առաքելով (637.33 KB)