Աշխատակցի վարքային քոփինգ ռազմավարության ընտրության կառավարչական նախադրյալները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ․Ա․ Բաբայանի կարծիքը
Հ․Ա․ Բաբայան (989.24 KB)
Ընդդիմախոս Ա․Բ․ Լոքյանի կարծիքը
Կարծիք ընդդիմախոս Լոքյան.pdf (1.2 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (1.77 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Կարապետյան (641.52 KB)