Աշխատակցի վարքային քոփինգ ռազմավարության ընտրության կառավարչական նախադրյալները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Կարապետյան (641.52 KB)