Հողերի արդյունավետ օգտագործման կազմակերպման խնդիրները Գլաձոր խոշորացված համայնքի պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Դ.Սողոմոնյանի կարծիքը
Դ.Սողոմոնյան (612.66 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Էֆենդյանի կարծիքը
Պ.Էֆենդյան (668.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ալեքսանյան (924.71 KB)