1960-1980 թվականների հայկական գրքային գրաֆիկան

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ
ԺԷ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ․Է․ Վարդանյանի կարծիքը
Հ․Է․ Վարդանյան (296.37 KB)
Ընդդիմախոս Ա․Վ․ Աղասյանի կարծիքը
Ա․Վ․ Աղասյան (389.31 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն․Մինասյան (947.98 KB)