Հիդրիդային ցիկլում տիտանի, ցիրկոնիումի և նեոբիումի ալյումինիդների ձևավորումները և դրանց հիդրիդների սինթեզը ԲԻՍ մեթոդով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Ազգային հետազոտական տեխնոլոգիական համալսարան ՄՊևՀԻ, Մոսկվա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված