Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 1Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 26.11.2020թ. հ. 9 որոշումը.

1. Սահենիկ Հակոբի Մաղաքյանին - երաժշտական արվեստ մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files