Անգլոամերիկյան և քսաներորդ դարի Իրանի մանկական գրականության ավանդույթները՝ հիմք ընդունելով Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Կ.Ռ.Մատինյանի կարծիքը
Կ.Ռ.Մատինյան (444.51 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Թ.Գևորգյանի կարծիքը
Գ.Թ.Գևորգյան (516.51 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (332.79 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ. Մողադդամ (701.82 KB)