Կոլեկտիվ ուսուցման սկզբունքների իրականացման հիմնահարցերը («Ֆիզիկա» առարկայի դասավանդման օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Հ.Ս.Միքայելյանի կարծիքը
Հ.Ս.Միքայելյան (271.11 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Լ.Մամյանի կարծիքը
Ա.Լ.Մամյան (327.94 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (374.83 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ջ.Հարթենյան (1.46 MB)