ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարելավման հիմնախնդիրները ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Շ.Մարգարյանի կարծիքը
Ա.Շ.Մարգարյան (1.75 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Վ.Դարբինյանի կարծիքը
Ա.Վ.Դարբինյան (549.52 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1002.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սարգսյան (610.58 KB)