ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարելավման հիմնախնդիրները ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Ա.Շ.Մարգարյանի կարծիքը
Ա.Շ.Մարգարյան (1.75 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Վ.Դարբինյանի կարծիքը
Ա.Վ.Դարբինյան (549.52 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1002.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սարգսյան (610.58 KB)