Էնանտիոմերապես հարստացված, չհագեցած, նոր α-ամինաթթուների սինթեզ և հետազոտում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Տ.Ղոչիկյանի կարծիքը
Տ.Ղոչիկյան (308.58 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (457.31 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Դադայանի կարծիքը
Ս.Դադայան (179.41 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Հայրիյան (520.71 KB)