Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 13Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 22.04.2021թ. հ. 6 որոշումը.

1. Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյանին - լեզվաբանություն

2. Մերի Բաբկենի Ավետիսյանին - մանկավարժություն

3. Լուսինե Խաչատուրի Հայրապետյանին - մանկավարժություն

4. Աշխեն Հայկի Հովհաննիսյանին - աշխարհագրություն

5. Տիգրան Աշոտի Հարությունյանին - կենսաբանություն

6. Արմինե Արմենի Մարգարյանին - կենսաբանություն

7. Անուշ Արամայիսի Աղաջանյանին - կենսաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 01.06.2021թ. հ. 5 որոշումը.

1. Ալինա Տիգրանի Մանուկյանին - մանկավարժություն

2. Անահիտ Վլադիմիրի Դաշյանին - մանկավարժություն

3. Կարինե Հակոբի Աղաբաբյանին - մանկավարժություն

4. Ռուզաննա Գագիկի Ասատրյանին - մանկավարժություն

5. Ռուզան Ռուդոլֆի Խաչատրյանին - մանկավարժություն

6. Լիլիթ Ամրաստանի Իսկոյանին - մանկավարժություն

7. Արմինե Սուրենի Բաղդասարյանին - արվեստագիտություն

8. Լիլիթ Անատոլիի Գրիգորյանին - կերպարվեստ

9. Դավիթ Վանյայի Հովհաննիսյանին - կերպարվեստ

10. Սուսաննա Ժյուլվերնի Խաչատրյանին - աշխարհագրություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 24.05.2021թ. հ. 6 որոշումը.

1. Նունե Նորիկի Խուբլարյանին - ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում

2. Հայկանուշ Արտյուշի Մամիկոնյանին - մաթեմատիկա

3. Հրայր Մարտինի Պապոյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files