Նոր բողոքականության տարածումը Հայաստանի եզդիների շրջանում և ինքնության տրանսֆորմացիաները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված

2021

Ընդդիմախոս Մ.Վ.Գալստյանի կարծիքը
Մ.Վ.Գալստյան (1.63 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.34 MB)
Ընդդիմախոս Թ.Ի.Ամրյանի կարծիքը
Թ.Ի.Ամրյան (1.4 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Սեյեդեհնասիմ Ֆաթեմի (696.82 KB)