Հետվիրահատական կարդիոռեսպիրատոր բարդությունների կանխարգելումը պնեվմոնէկտոմիայից հետո

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Վիրաբուժություն
ԺԴ.00.15
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Մ.Միրիջանյանի կարծիքը
Մ.Միրիջանյան (509.74 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Միրզոյանի կարծիքը
Ս.Միրզոյան (534.15 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ (1.21 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Մինասյան (759.72 KB)