Կայուն ճարտարապետության խնդիրները ՀՀ ժամանակակից հասարակական շենքերի ճարտարապետության մեջ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Հայնախագիծ ԲԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը_0.pdf (447.48 KB)
Ընդդիմախոս Տ. Բարսեղյանի կարծիքը
Տ. Բարսեղյանի կարծիքը_0.pdf (415.66 KB)
Ընդդիմախոս Լ. Կիրակոսյանի կարծիքը
Լ. Կիրակոսյանի կարծիքը.pdf (824.62 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Վարդանյան (805.51 KB)