Նորածինների մեռուկային էնտեռոկոլիտի հիվանդացության, վիրաբուժական բարդությունների և մահացության նվազմանը բերող բազմամոդալ էնտերալ դեղորայքային սխեմայի կիրառման արդյունավետությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Կ.Սիմոնյանի կարծիքը
Կ.Սիմոնյան (280.57 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Մազմանյանի կարծիքը
Պ.Մազմանյան (418.54 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հարությունյան (441.8 KB)