Մրցակցային միջավայրը և դրա կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ի.Զ.Ալեքսանյանի կարծիքը
Ի.Զ.Ալեքսանյան (1.2 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ս.Ավետիսյանի կարծիքը
Ս.Ս.Ավետիսյան (1.91 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.92 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Հովհաննիսյան (1.02 MB)