Կոնական քվանտային կետերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (230.91 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ահարոնյանի կարծիքը
Կ.Ահարոնյան (1.25 MB)
Ընդդիմախոս Կ.Ղամբարյանի կարծիքը
Կ.Ղամբարյան (1.21 MB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Խ.Խաչատրյան (728.18 KB)