Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 27Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Արշակի Փոլադյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 035 Բուսաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Իվան Գեորգիի Գաբրիելյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 023 Ֆիզիոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ռուզաննա Գառնիկի Պարոնիկյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.09 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հայկ Մկրտիչի Գրիգորյանին իրավաբանական գիտությունների դոկտորի (ԺԲ.00.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files