Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 29Ա-վ1 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ֆելիքս Վարդանի Հայրապետյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Տիգրան Ռաֆայելի Մուրադյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 025 Աչքի, ԼՕՌ հիվանդությունների և ստոմատոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Տիգրան Աշոտի Մուրադյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.12 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վարդիթեր Կամոյի Գրիգորյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նարինե Ալբերտի Շամամյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files