Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 2Ա/Կ հրամանը

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 25.11.2021թ. հ. 11 որոշումը.

1. Մերի Հրաչյայի Մկրտչյանին - երաժշտական արվեստ մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի 30.11.2021թ. հ. 162 որոշումը.

1. Աննա Գևորգի Խաչատրյանին - հոգեբանություն

2. Արուսյակ Սեմյոնի Ալեքսանյանին - քաղաքագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարանի գիտական խորհրդի 15.11.2021թ. հ. 26 որոշումը.

1. Հռիփսիմե Լյովայի Պետրոսյանին - հոգեբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files