Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 1Ա-վ2 հրամանը