Մատնունի ծիրանավորի (POTENTILLA PORPHYRANTHA JUZ.) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները Հայաստանի տարբեր բնակլիմայական պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Օգանեզովայի կարծիքը
Գ.Օգանեզովա (231.83 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Զաքարյանի կարծիքը
Ն.Զաքարյան (328.14 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Ջանջուղազյան (750.62 KB)