Ուղիղ նշանառությամբ հրաձգության ավտոմատացված վարժասարքի մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Սուքիասյանի կարծիքը
Հ.Սուքիասյան (267.12 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մուրադյանի կարծիքը
Ա.Մուրադյան (279.76 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Խաչատրյան (1.31 MB)