Պրոտոն և ֆոտոն հարուցված ռեակցիաների գրգռման ֆունկցիաների և իզոմեր հարաբերությունների ուսումնասիրումը տարբեր միջուկների վրա

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Գ.Մկրտչյանի կարծիքը
Գ.Մկրտչյան (272.29 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Գ.Հովհաննիսյան (222.68 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (339.86 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ավետիսյան (754.73 KB)