Սեփականության կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները սահմանադրականության համատեքստում /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Խ.Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Խ.Մարկոսյան (1.16 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.12 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Գ.Գաբրիելյանի կարծիքը
Վ.Գ.Գաբրիելյան (991.26 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Նահապետյան (919.39 KB)