Ֆուտբոլիստների մարզման և ընտրության գործընթացի համակարգչային մեթոդը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.63 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ս.Հակոբյանի կարծիքը
Ս.Ս.Հակոբյան (1.28 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Ն.Ազարյանի կարծիքը
Ռ.Ն.Ազարյան (726.42 KB)