Իրավունքի սուբյեկտի էությունը և ժամանակակից մոտեցումերը. տեսական-իրավական վերլուծություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Մալխասյանի կարծիքը
Լ.Մալխասյան (150.5 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Խաչատրյանի կարծիքը
Ա.Խաչատրյան (310.04 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (261.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Այվազյան (456.33 KB)