Մարդկային կապիտալը տնտեսական անվտանգության և տնտեսական մրցունակության համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Վ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Վ.Հովհաննիսյան (405.87 KB)
Ընդդիմախոս Ֆ.Ն.Մայիլյանի կարծիքը
Ֆ.Ն.Մայիլյան (513.37 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.2 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Սարգսյան (365.88 KB)