Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 10Ա/Կ հրամանը