«Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (1.31 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Կ.Աթոյանի կարծիքը
Վ.Կ.Աթոյան (1.65 MB)
Ընդդիմախոս Կ.Գ.Խոջայանի կարծիքը
Կ.Գ.Խոջայան (1.33 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Փ.Ենգոյան (551.28 KB)