Իրավապահ մարմիններում մարդկային ռեսուրսների կոնստրուկտիվ կառավարման յուրահատկությունը (ՀՀ ոստիկանության օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ն. Հարությունյանի կարծիքը
Ն. Հարությունյան (525.91 KB)
Ընդդիմախոս Ս. Սեդրակյանի կարծիքը
Ս. Սեդրակյան (925.63 KB)
Ատենախոսության անվանում
Ա. Գևորգյան (1.15 MB)