Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականությունը. Սահմանադրաիրավական կարգավորման տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Հայրապետյան (690.64 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (1.39 MB)
Ընդդիմախոս Ռ. Հակոբյանի կարծիքը
Ռ. Հակոբյան (531.12 KB)
Ընդդիմախոս Ռ. Ավագյանի կարծիքը
Ռ. Ավագյան (971.67 KB)
Ընդդիմախոս Ն. Սուքիասյանի կարծիքը
Ն. Սուքիասյան (1.3 MB)