Ադենոզինդեամինազի ցիտրուլինացման բացահայտումը սինովիալ հեղուկում և դրա նույնականացումը որպես աուտոհակածին ռևմատուդ արթրիտի դեպքում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Կ.Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Ենկոյան (208.78 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Ալչուջյանի կարծիքը
Ն.Ալչուջյան (265.84 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Կարապետյան (1.09 MB)