Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 3Ա/Կ հրամանը

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտական խորհրդի 28.12.2022թ. հ. 13/22 որոշումը.

1. Սվետլանա Գևորգի Գոմցյանին - ռադիոտեխնիկա և կապ

2. Աստղիկ Ալբերտի Առաքելյանին - մեքենաշինություն և մեքենագիտություն

3. Գրիգոր Սուրենի Չիբուխչյանին - մեքենաշինություն և մեքենագիտություն

4. Արտակ Արարատի Խեմչյանին - ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում

5. Զորի Լեռնիկի Բարսեղյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 28.12.2022թ. հ. 5 որոշումը.

1. Սոնյա Աշոտի Բուդաղյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 23.12.2022թ. հ. 7 որոշումը.

1. Տաթևիկ Արմենի Գևորգյանին - իրավագիտություն

2. Արայիկ Ռոբերտի Ֆիրյանին - հոգեբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

«Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարանի գիտական խորհրդի 19.12.2022թ. հ. 4 որոշումը.

1. Աննա Վոլոդյայի Մխիթարյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի գիտական խորհրդի 16.12.2022թ. հ. 12 որոշումը.

1. Հասմիկ Նվերի Խաչատրյանին - քիմիա

2. Անի Հայկի Հասրաթյանին - քիմիա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files