Երեխայի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի էությունը և դրա կենսագործման հիմնախնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.02 MB)
Ընդդիմախոս Վ․Դ․Ավետիսյանի կարծիքը
Վ․Դ․Ավետիսյան (1.44 MB)
Ընդդիմախոս Տ․Ա․Դավթյանի կարծիքը
Տ․Ա․Դավթյան (1.68 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ. Զարգարյան (341.69 KB)