Առողջ ապրելակերպի դասավանդման մեթոդիկան ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Ա.Ա. Չատինյանի կարծիքը
Ա.Ա. Չատինյան (241.22 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա. Սիմոնյանի կարծիքը
Ա.Ա. Սիմոնյան (234.46 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (426.3 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Խաչատրյան (638.62 KB)