Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 9Ա/Կ հրամանը