Կոշիկի միացքների ամրության գնահատման եղանակների մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա
Ե.19.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
«Լենտեքս» ՍՊԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Մարգարյանի կարծիքը
Ս.Մարգարյան (285.04 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մելիքսեթյանի կարծիքը
Ա.Մելիքսեթյան (253.69 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
«Լենտեքս» ՍՊԸ (304.84 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Աթոյան (710.03 KB)