Էդվարդ Օլբիի ստեղծագործական մեթոդի տրանսֆորմացիաները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Գ.Վ.Եղիազարյանի կարծիքը
Գ.Վ.Եղիազարյան (1.03 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (692.46 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Հ.Բեջանյանի կարծիքը
Ք.Հ.Բեջանյան (1.08 MB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Թ.Ա. Անտոնյան (543.07 KB)