Անձի ներընտրական զոհայնացման հոգեբանական առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (756.67 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս. Բերբերյանի կարծիքը
Ա.Ս. Բերբերյան (1.56 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Լ. Մոսկվիչովայի կարծիքը
Ն.Լ. Մոսկվիչովա (806.89 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք. Առաքելյան (1.29 MB)