Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (321.78 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Ա.Հարությունյան (269.03 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սահակյանի կարծիքը
Ա.Սահակյան (190.64 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Բաբաջանյան (961.84 KB)